edbäck molin ingalill

Ingalill Edbäck Molin Kartnr 11

Akryl, blandteknik

www.artofveda.com

 

Utställningsplats: Haganäs Rest & Konferens, Tomnäs 6, (Ornäs) 784 78 Borlänge. Medlem i Ateljé Blå. Haganäs serverar lunch och fika under konstrundan

 

"I mitt skapande målar jag i acryl/blandteknik. Motiven är ofta inspirerande av naturen där jag ser spår, stigar och vägar elle utvalda objekt som för mig är symboliska. Jag söker efter bilder som smälter samman med det mytiska. Det gäller både i konsten och livet självt."

 

På Haganäs hittar du även: Pia Ljunggren, Åsa Lutman, Mats Ohlsson, Jakobs Lena Danielsson, Anita Wallsten, Anneli Garbergs och Lo Schöder Rundkvist.