helldahl jenny

Jenny Helldahl

Akryl / blandteknik

Kontakt- 0730470755

 

Utställningsplats: Magasinet i Falun

 

Tre ord om min konst: Inspiration från livet

 

Jag har alltid känt lust till skapande, men arbete i skolan och familjeliv har varit det som engagerat mig mest under livet fram till för fem år sedan.

 

Nu låter jag skapande ta plats, mest utifrån naturliga former som jag möter i trädgården men även utifrån uttrycket i det mänskliga form.