hogberg w lena

Lena Högberg Wallmark

GlaAGlGlas, blandtekniker.

Fat, väggdekorationer, blåsta alster, omformade flaskor mm

 

Hemsida: glazy.se

Facebook: Glazy

Mail: glazyglas@gmail.com

 

Utställningsplats: Magasinet i Falun

 

Beskriv din konst med tre ord: Formrik, skör, varierad

Jag arbetar med glas i många olika former: jag fusar, blåser, gjuter och omformar.

Min favorit är att återbruka glas. Det är både glaset skörhet och dess styrka som fascinerar mig, och också den variation i uttryck som glaset medger, men även den begränsning som glaset som material tvingar mig till.

Glaset kräver respekt och samarbete, och jag kan bara få fram den form jag vill genom att lära känna glaset och dess personlighet.

 

En utmaning - och en stor glädje!