Jenny Helldalh

Akryl, blandteknik

Tel: 0730470755


Tre ord om min konst: Inspiration från livet


Jag har alltid känt lust till skapande, men arbete i skolan och familjeliv har varit det som engagerat mig mest under livet fram till för fem år sedan.


Nu låter jag skapande ta plats, mest utifrån naturliga former som jag möter i trädgården men även utifrån uttrycket i det mänskliga form.