Föreningen
Lindén Päivi

Konst i Kvadrat - en ideell förening
bildad år 2008 av konstnärer och konsthantverkare i Falun och Borlänge. Vårt huvudsakliga syfte är att årligen arrangera en konstrunda och/eller samlingsutställning i Falun/Borlänge-regionen.


Medlemmars antal och inriktning har varierat under åren, men vår vision är att lyfta det konstnärliga uttrycket. Vad gör vi med konsten och vad konsten gör med oss.


Föreningen skiljer inte på konst och konsthantverkare. Alla är del av det stor kreativa. Vi vill verka för samverkan över gränser och ser mångfald som en styrka.

Styrelse 2020


Ordförande 

Lena Högberg Wallmark, Falun


Kassör

Anna Carlsson, Borlänge


Ledamöter

Carina Nolåkers, Borlänge

Titti Lindgren, Falun

Anita Wallsten, Falun


Suppleant

Klas Wrange, Falun

Pia Ljunggren, FalunFinne Annelie
Carina Nolåker Smed Borlänge

Konstfesten visar ett brett utbud av måleri, grafik, foto, skulptur, textil och hantverk i trä, betong, glas, läder, smide, smycken och keramik i pop up gallerier och egna ateljéer.


Konst i Kvadrats verksamhet bygger på gemensamt arbete och ansvar, där varje medlem bidrar efter sin förmåga i den gemensamma produktionens arbetsgrupper.


Konstfesten är alla under samma tak. En chans för oss medlemmar att träffas och bygga nya ideer, se varandras konst och träffa besökare på alla ställen. Fredagens aw är en skön möjlighet för fest, lördag-söndag blir fördjupning i konstens värld.