Lena Högberg Wallmark

Glas, blandtekniker, fat, väggdekorationer, blåsta alster, omformade flaskor mm

Jag är en kreatör som får många idéer i huvudet som vill ut i någon form. Alla ting har en själ som under kreerandet får ett eget liv och bildar en form av konst.


Beskriv din konst med tre ord:

Formrik, skör, variera.


Kontakt:

Instagram: glazyglas

Mail: glazyglas@gmail.comJag arbetar med glas i många olika former: jag fusar, blåser, gjuter och omformar.

Min favorit är att återbruka glas. Det är både glaset skörhet och dess styrka som fascinerar mig, och också den variation i uttryck som glaset medger, men även den begränsning som glaset som material tvingar mig till. Glaset kräver respekt och samarbete, och jag kan bara få fram den form jag vill genom att lära känna glaset och dess personlighet.


En utmaning - och en stor glädje!