Birgitta Persson

Återbruk av äldre textilier

Tre ord om min konst: Bevara det vackra!


Vårt textila arv är något som vi behöver bevara. Därför återbrukar jag äldre handgjorda textilier som jag skapar om till nutida kuddar. På så sätt får det vackra leva vidare i en ny skepnad. Ibland broderar jag även egna kuddar efter fritt sinne.


Kontakt:

Tel: 070 560 02 18

Mail: birgittah.persson@telia.com

Instagram: birgitta_h_persson