Birgitta Persson

Återbruk av äldre textilier


Tel: 070 5600218

Mail: birgittah.persson@telia.com

Instagram: birgitta_h_persson


Tre ord om min konst: Bevara det vackra!


Vårt textila arv är något som vi behöver bevara. Därför återbrukar jag äldre handgjorda textilier som jag skapar om till nutida kuddar. På så sätt får det vackra leva vidare i en ny skepnad. Ibland broderar jag även egna kuddar efter fritt sinne.