Eva Poulsen

Fotografik, akvarell

Foto, digitalt, mm.


Foton som visar delar av verkligheten. Bilder som skapats genom att foton brutits ner och återuppstått som abstrakta bilder.


Jag fuskar lite i teckning och akvarell.


Men Photoshop är min favorittateljé.


Kontakt:

Mail: eva.poulsen54@gmail.com

Telefon: 070 581 24 27

Hemsida:

www.evasbildochastro.se

www.artportable.se