Bilder från Samlingsutställningen

Utställningen blev så fin, och den speglade sig i golvet.

Språkas vid

Utställningen från golvetoch på vägg och skärmar